Logo Slobodne zone Pirot
Nikole Pasica b.b., 
18300 Pirot, R. Srbija
(+381) 10 215 0 074
English version of the site

NAŠE USLUGE


USLUGE CARINSKOG ZASTUPANJA


Sektor špedicije Slobodne zone „Pirot“ a.d., bavi se pružanjem usluga uvoznog i izvoznog carinjenje kao i pružanjem svih ostalih usluga u vezi sa carinjenjem robe korisnicima Zone i trećim licima. 

Organizovan kroz svoje tri službe (služba uvoza, služba izvoza i služba za praćenje korisnika), Sektor špedicije, pruža sledeće vrste usluge carinskog zastupanja kod:
 • Tranzita robe;
 • Skladištenja robe;
 • Uvoznog carinjenja robe;
 • Izvoznog carinjenja robe;
 • Aktivnog i pasivnog oplemenjivanja;
 • Tarifiranja robe;
 • Elektronskih naloga;
 • Elektronskih izveštaja
 • Stručno savetovanje i uputstva u vezi carinske regulative i svrstavanja robe po carinskoj tarifi;
 • Posredovanja kod izrade zahteva za sve vrste pergleda;
 • Izrada zahteva i stručna pomoć u carinskom upravnom i prekršajnom postupku;
 • Izdavanja bankarskih garancija.
 • Usluge carinskog zastupanja
 • Usluge carinskog zastupanja

USLUGE INTEGRALNOG TRANSPORTA


 • Usluge integralnog transporta
 • Usluge integralnog transporta
Sektor Integralnog transporta Slobodne Zone “ Pirot “ a.d. bavi se organizacijom, koordinacijom i kontrolom transporta roba (gotovih proizvoda, repromaterijala, rezervnih delova i dr.) kako za potrebe nalogodavaca, tako i za potrebe trećih lica, na domaćem i međunarodnom tržištu svim prevoznim sredstvima i svim prevoznim putevima, kao i pružanjem intelektualnih usluga u vezi sa tim.

Usluge organizacije integralnog transporta na svim međunarodnim destinacijama:
 • Kamionskog i železničkog za određene destinacije
 • Kontejnerskog transporta
 • Transporta denčanih pošiljki

USLUGE PREVOZA

KONTEJNERA


Sektor prevoza Slobodne Zone “ Pirot “ a.d. bavi se organizacijom i prevozom kontejnera u međunarodnom transportu za potrebe nalogodavca.

Naši vozači poseduju sve licence za prevoz tereta u međunarodnom transportu uključujući i licence za prevoz opasnog tereta (ADR). 

Za poštovanje svih zakonskih obaveza u transportu opasnog tereta zadužen je savetnik za bezbednost u transportu opasnog tereta koji poseduje sve potrebne sertifikate.
 • Usluge prevoza kontejnera
 • Usluge prevoza kontejnera

USLUGE CARINSKOG TERMINALA


 • Usluge carinskog terminala
 • Usluge carinskog terminala
Carinski terminal u okviru Slobodne zone je površine 5.000m2 sa obezbeđenim parking prostorom za transportna vozila. Fizički i tehnički je obezbeđen 24 h, ograđen je i osvetljen. Teretna vozila i vozila korisnika mog ući na carinski terminal od 0 h do 24 h svakim danom u godini.

Korisnicima terminala na raspolaganju je klimatizovana prostorija sa obezbeđenom Wi-Fi mrežom, kao i toaleti sa tuš kabinama.

U sklopu terminala nalaze se restoran sa sveže pripremljenim obrocima i autoperionica koja pruža usluge pranja vozila spolja i iznutra.

USLUGE SKLADIŠTENJA ROBE


Skladišni kapaciteti koje posedujemo, prilagođeni su različitim vrstama roba, a samo skladištenje robe u zavisnosti od potreba korisnika može biti u skladišnim objektima - magacinima i na otvorenom -  na uređenom zemljištu i na neuređenom zemljištu.


Ukupan kapacitet zatvorenog skladišnog prostora je 5.000m2,  otvorenog skladišnog prostora (uređenog i neuređenog) je 1.000m2


Svi naši objekti su pod video nadzorom, fizički obezbeđeni 24h, opremljeni električnom energijom, sanitarnom vodom i protivpožarnom zaštitom, sa obezbeđenim prilaznim putevima i parkingom.


Minimalna površina skladišnog prostora koji se može uzeti u zakup je 72m2.

 • Usluge skladištenja robe
 • Usluge skladištenja robe

IZNAJMLJIVANJE POSLOVNOG PROSTORA


 • Iznajmljivanje poslovnog prostora
 • Iznajmljivanje poslovnog prostora
Objekti za obavljanje poslovnih delatnosti koje nudimo u zakup korisnicima naših usluga opremljeni su električnom energijom, sanitarnom vodom i protivpožarnom zaštitom, obezbeđeni su fizički i video nadzorom 24h.

Objekti su organizovani kao skladišni prostor i u zavisnosti od potreba korisnika vrši se rekonstrukcija i prenamena istih.

USLUGE PRETOVARA ROBE


Slobodna zona "Pirot" a.d. raspolaže sa dva viljuškara kapaciteta 2,5 i 5t koji su namenjeni za pretovar svih vrsta roba iz drumskih teretnih vozila, vagona i kontejnera u skladišta ili na druga drumska vozila odnosno vagone ili kontejnere.

Viljuškari kojima raspolažemo su opremljeni najnovijom tehnologijom što omogućava da pretovar roba bude obavljen brzo, lako i jednostavno.

Usluge pretovara roba pružamo kako korisnicima naših usluga, tako i trećim licima. Naši viljuškari su registrovani i mogu se kretati kroz saobraćaj.

Viljuškaristi, koje obezbeđujemo uz viljuškar, licencirani su i obučeni za profesionalno rukovanje viljuškarima.
 • Usluge pretovara robe
 • Usluge pretovara robe

CARINSKI NADZOR


 • Usluge carinskog nadzora
Carinski ispostava "Slobodna zona Pirot" nalazi se u objektu upravne zgrade Zone. U ispostavi se obavljaju sve carinske procedure, čime je olakšano poslovanje korisnicima koji posluju u zoni.

Radno verme Carinske ispostave je od 8h do 20h (radnim danom i subotom).

Iskoristite pododnosti poslovanja u Slobodnoj zoni PIROT

Pošaljite nam ZAHTEV,
a mi ćemo Vas u najkraćem roku kontaktirati i ugovoriti sastanak.