Logo Slobodne zone Pirot
Nikole Pasica b.b., 
18300 Pirot, R. Srbija
(+381) 10 215 0 074
English version of the site

USLOVI KORIŠ

ĆENJA SAJTA


USLOVI KORIŠ

ĆENJA SAJTA


Hvala što ste posetili naš internet sajt. Vaš pristup, kao i korišćenje ovog našeg internet sajta (u daljem tekstu: web sajt) podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem web sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja bez ograničenja, molimo vas da napustite web sajt.

VLASNIŠTVO SADRŽAJA


Web sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na ovom web sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo Slobodne zone „Pirot a.d. ili su na web sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika sadržaja je strogo zabranjeno. Slobodna zona „Pirot a.d. će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

VAŠA UPOTREBA INTERNET SAJTA


Sadržaj web sajta može sadržati netačne podatke ili slovne greške. Promene na web sajtu se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. Međutim, Slobodna zona „Pirot se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovom web sajtu. Takođe, Slobodna zona „Pirot a.d. ne garantuje da će web sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je web sajt kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom. Informacije date na ovom internet sajtu ne treba tumačiti kao savete za donošenje odluka bilo koje vrste. Treba da se posavetujete sa odgovarajućim stručnjakom ako Vam je potreban specifičan savet prilagođen Vašoj situaciji.

IZUZE

ĆE OD ODGOVORNOSTI


Web sajt koristite na sopstveni rizik. Slobodna zona „Pirot a.d. nije odgovorna za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem web sajta ili njegovog Sadržaja.

LINKOVI KA INTERNET SAJTOVIMA TRE

ĆIH LICA


Naš web sajt može sadržati linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije Slobodna zona „Pirot a.d.. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi Vama pružili što više informacija. Slobodna zona „Pirot a.d. ne kontroliše i nije odgovorna za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. Ukoliko pristupite drugim internet sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih internet sajtova mogu tražiti informacije od vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.

UPOTREBA KOLA

ČIĆA 


Na našem web sajtu koristimo kolačiće isključivo kako bismo Vam omogućili bolji kvalitet interakcije sa našim web sajtom kao i za potrebe statističke analize posećenosti preko servisa Google Analytics. Detalji o ovom servisu kao i o mogućnostima Vašeg podešavanja se mogu pogledati na linku.

IZMENA USLOVA KORIŠ

ĆENJA


Slobodna zona „Pirot a.d. u svakom trenutku može izmeniti ove uslove korišćenja tako što će ažurirati ovaj tekst. Vi ćete automatski biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama, te bi iz tog razloga trebalo da periodično posetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutno važećim uslovima korišćenja.

Ažurirano: 12.01.2021.