Logo Slobodne zone Pirot
Nikole Pasica b.b., 
18300 Pirot, R. Srbija
(+381) 10 215 0 074
English version of the site

INTEGRISANI SISTEM MENADŽMENTA


INTEGRISANI SISTEM MENADŽMENTA


Slobodna zona Pirot je decembra 2012. godine, u skladu sa Planom strateškog razvoja zone, sertifikovala Integrisane menadžment sisteme i postala prvi nosilac sertifikata među slobodnim zonama u Srbiji.
2018. godine uspešno je urađena tranzicija u skladu sa zahtevima novih standarda:
SRPS ISO 9001:2015 – Sistem menadžmenta kvalitetom i
SRPS ISO 14001:2015 – Sistem menadžmenta životnom sredinom.

2020. godine urađena je migracija sa standarda
SRPS OHSAS 18001:2008 na SRPS ISO 45001:2018 - Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu.

2021. godine uspešno sprovedena resertifikaciona provera standarda
SRP ISO 9001:2015 – Sistem menadžmenta kvalitetom ,
SRPS ISO14001:2015 - Sistem menadžmenta životnom sredinom i
SRPS ISO 45001:2018 - Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu.

Početkom 2022. godine, menadžment Slobodne zone “Pirot” doneo je stratešku odluku o implementaciji standarda SRPS ISO 27001:2014 (Sistem menadžmenta bezbednošću informacija).
Nakon uspešne implementacije, usledila je i uspešna sertifikaciona provera sistema od strane JUQS - Društva za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta d.o.o.
Pored sertifikacije ISO 27001, izvršena je i uspešna provera već postojećih standarda koje primenjujemo u Zoni, SRPS ISO 9001/14001 i 45001.
Znak sertifikacije ISO 9001-2015
Znak sertifikacije ISO 14001-2015
Znak sertifikacije ISO 45001-2018
Znak sertifikacije ISO 27001:2014
Znak sertifikacije IQNet

NAŠI SERTIFIKATI


Sertifikat JUQS SRPS ISO 9001:2015
Sertifikat JUQS SRPS ISO 14001:2015
Sertifikat JUQS SRPS ISO 45001:2018
Sertifikat JUQS SRPS ISO 27001:2014
Sertifikat IQNet ISO 9001:2015
Sertifikat IQNet ISO 14001:2015
Sertifikat IQNet ISO 45001:2018
Sertifikat IQNet ISO 27001:2013

IZJAVE O POLITICI KVALITETA, DRUŠTVENOJ ODGOVORNOSTI


I BEZBEDNOSTI INFORMACIJA


Izjava o politici kvaliteta, politici bezbednosti i zdravlja na radu i politici životne sredine Slobodne zone Pirot
Izjava o politici kvaliteta, politici bezbednosti i zdravlja na radu i politici životne sredine eksplicitno izražava osnovno opredeljenje i stav rukovodstva Slobodne zone prema kvalitetu, bezbednosti i zdravlju na radu i životnoj sredini, kao kategorijama kojima se neposredno udovoljava izraženim i očekivanim potrebama korisnika usluga i posredno obezbeđuju uslovi za ostvarenje interesa vlasnika, države, zaposlenih i ostalih zainteresovanih strana.
Svesni uticaja svojih odluka i aktivnosti na društvo i životnu sredinu, kroz transparentno i etičko ponašanje u skadu sa primenljivim zakonima i međunarodnim pravilima ponašanja, stalno uzimamo u obzir i nastojimo da ispunjavamo relevantna očekivanja svih zainteresovanih strana, trudeći se da doprinosimo održivom razvoju, kroz uspostavljanje bolje prakse, ostvarivanje dobrobiti i unapređenja - kako zone, tako i društva u celini.
Izjava o društvenoj odgovornosti Slobodne zone Pirot
Izjava o politici bezbednosti informacija Slobodne zone Pirot
Izjava o politici bezbednosti informacija eksplicitno izražava osnovno opredeljenje i stav rukovodstva Slobodne zone Pirot prema važnosti i bezbednosti informacione imovine, definiše mere koje su u skladu sa poslovnim ciljevima i strategijom poslovanja, važećim zakonima i dobrom praksom na području zaštite informacione imovine uzimajući u obzir interese, potrebe i zahteve zainteresovanih strana.

STRATEŠKI CILJEVI


Uspostavljanje dinamičkog
poslovnog ambijenta koji će
svake godine uvećavati
ukupne industrijske i
uslužne kapacitete i
reagovati
efikasno na promene
Poboljšanje ekonomskih rezultata
kroz unapređenje postojećih
i uvođenje novih profitabilnih
usluga i proširenje prostornih
uslova za poslovanje korisnika uz
puno infrastrukturno opremanje lokacija
Stvaranje najpovoljnijih
uslova za poslovanje
kroz sinergiju
pogodnosti
industrijskog parka
i
slobodne zone
Realizacija mera i aktivnosti
koje će dovesti do privlačenja
direktnih stranih investicija
u proizvodne kapacitete
novih tehnologija i
povećanja
uposlenosti u regionu
Očuvanje liderske pozicije
Slobodne zone Pirot u Srbiji
i regionu
i njene konkurenstnosti
u odnosu na alternativne
spoljnotrgovinske
instrumente
Unapređenje saradnje sa lokalnom
samoupravom kroz razvoj
koncepta javno - privatnog
partnerstva i odnosa sa
relevantnim državnim
organima koje imaju uticaja na
poslovanje slobodnih zona
Briga
o bezbednosti i zdravlju
zaposlenih,
očuvanju životne sredine i
aktivna participacija u aktivnostima
iz okvira društvene odgovornosti
Formiranje
transportno
logističkog terminala
u zoni
kao regionalnog centra
intermodalnog
transporta