Logo Slobodne zone Pirot
Nikole Pasica b.b., 
18300 Pirot, R. Srbija
(+381) 10 215 0 074
English version of the site


LOGISTI

ČKI CENTAR PIROT


Osnovni cilj razvoja intermodalnog transporta u Srbiji je optimizacija transportne mreže korišćenjem svih raspoloživih prirodnih i infrastrukturnih resursa na principu intermodalnosti i povećanja ukupne transportne efikasnosti.

 

Slobodna zona Pirot nastavlja sa podrškom realizacije projekta Grada Pirota, Logistički centar Pirot, koji sadrži dve glavne  komponente: infrastrukturno opremljeno zemljište i intermodalni teminal.

 

Logistički cеntаr Pirot“ će omogućiti korisnicima brz prеtоvаr rоbе sа žеlеznicе na kаmiоne i obrnuto, vеzu sа оstаlim intеrmоdаlnim čvоrоvimа Jugоistоčnе Evrоpе i unаprеditi pоstојеćе trаnspоrtnе liniје izmеđu industriјskе zоnе u Pirоtu i lukа kао štо su Vаrnа, Burgаs, Sоlun, Smederevo, Kоnstаncа i ostalih intermodalnih čvorištima Jugoistočne Evrope i Sveta.

  • Logistički centar Pirot - Plan detaljne regulacije

UKRATKO O LOGISTI

ČKOM CENTRU PIROT


Izgradnja intermodalnog terminala u okviru Logističkog centra Pirotu dopirneće mobilnosti tereta, efikasnijoj primeni transportnih sredstava, kvalitetu logističkih i pratećih usluga, povećanju aktivnosti i konkurentnosti Republike Srbije u tranzitnim tokovima robe, uz bolje korišćenje domaćih resursa i smanjenje troškova transporta tereta i uticaja drumskih vozila na životnu sredinu i uz korišćenje železničkog transporta kao jeftinijeg i ekološki prihvatljivijeg.

 

Projektovani kapacitet Logističkog centra Pirot, prema urađenoj studiji izvodljivosti, je 12.000 TEU godišnje. Investicije zajedno sa iznosom tehničkih kontingencija iznose oko 12,8 miliona € i ovim projektom, prema studiji izvodljivosti, biće otvoreno oko 4.200 radnih mesta. Predviđena je fazna izgradnja terminala, u prvoj fazi sa tri železnička koloseka: 304m, 304m i 548m i platoom, dok je u drugoj fazi planiran produžetak koloseka na 650-680m.

 

Projekat Logistički Centar Pirot, pored Intermodalnog terminala na površini od 3,7 ha predviđa infrastrukturno opremanje  38 ha zemljišta za nova skladišta, fabrike i drugih poslovnih objekata , izgradnja 3,2 km saobraćajnica i ostale potrebne poslovne i industrijske infrastrukture.

 

LOKACIJA LOGISTI

Č

KOG CENTRA PIROT


Logistički centar Pirot će biti lociran neposredno uz železničku prugu, na potezu Niš - državna granica sa Bugarskom u okviru Slobodne zone Pirot, svega 500 metara udaljenosti od priključka na novi autoput Koridor X.

 

Dodatna prednost lokacije je blizina još dva panevropska koridora: IV i VIII.