Logo Slobodne zone Pirot
Nikole Pasica b.b., 
18300 Pirot, R. Srbija
(+381) 10 215 0 074
English version of the site

30/12/2022.

Koktel Uprave za slobodne zone

Već tradicionalni koktel Uprave za slobodne zone Srbije, održan je 09. decembra 2022. godine u Beogradu. Na koktelu su prisustvovali predstavnici, saradnici i prijatelji slobodnih zona Srbije.

Na slici su sa leve na desnu stranu: Vladimir Ilić, predsednik Nadzornog odbora kompanije Tigar AD, Svjetlana Ćosović Novaković, pomoćnik direktora Uprave za slobodne zone Srbije, Ministarstvo finansija, Nikola Vujisić, direktor Slobodne zone Beograd, Marija Vuković, predsednik skupštine društva za upravljanje Slobodnom zonom Beograd, Zoran Petrović, izvršni direktor Slobodne zone Pirot, Jasmina Štambuk, direktor Uprave za slobodne zone Srbije, Ministarstvo finansija, Snežana Karanović, pomoćnik ministra, sektor za carinski sistem i politiku, Ministarstvo finansija.

NAJNOVIJE VESTI

Potpisan sporazu o saradnji sa Slobodnom zonom
29.09.2023.
Potpisan sporazum o saradnji sa Slobodnom zonom Subotica
Nastavljamo sa infrastrukturnim radovima
18.05.2023.
Nastavljamo sa infrastrukturnim radovima
Učešće na IV međunarodnoj konferenciji o tržištu industrijskih nekretnina
11.05.2023.

Učešće na IV međunarodnoj konferenciji o tržištu industrijskih nekretnina

Poseta predstavnika Slobodne zone Zrenjanin sa korisnicima
07.04.2023.
Poseta predstavnika Slobodne zone Zrenjanin sa korisnicima