Logo Slobodne zone Pirot
Nikole Pasica b.b., 
18300 Pirot, R. Srbija
(+381) 10 215 0 074
English version of the site
08/02/2022

Očekujemo još bolje rezultate u 2022. godini

Poslovanje Slobodne zone Pirot će biti još bolje u 2022. godini i Slobodna zona Pirot će se širiti dolaskom novih investitora. Evidentno je da će 2022. godina biti bolja i zbog investicionih projekata korisnika, pre svega Tigar Tyres-a, koji treba da povećaju njihove kapacite što ukazuje da će rezultati u izvozu biti bolji.

Uprkos poteškoćama koje je izazvala Pandemija rezultati Slobodne zone Pirot u 2021. godini su bolji nego prethodne godine. Zabeležen je drugi najveći rezultat u toku svog dvadesetogodišnjeg rada. Najveći promet korisnika zone do sada je bio 980 miliona evra, a u 2021. godini je bio blizu 800 miliona evra, od toga u izvozu oko 450 miliona evra.

Površina koju zauzima Slobodna zona Pirot je oko 140ha i u 2021. je poslovalo oko 80 kompanija. Evidentan je i pad broja trgovinskih firmi jer je u proteklom periodu smanjena i međunardna trgovina, ali firme koje su ostale su povećale svoj obim, tako da imajući u vidi Pandemiju, do sada smo prošli bez težih posledica. Glavni trgovinski korisnici koji posluju u Slobodnoj zoni Pirot su iz Bugarske, Grčke i Turske i to su nama ciljana tržišta za korisnike koji se bave trgovinom.

Sarađujemo sa domaćim Slobodnim zonama, a veliko interesovanje je i predstavnika slobodnih zona iz Republike Srpske koji su dolazili kod nas prošle godine za pomoć oko osnivanja zone i interesovali se oko potrebnih uslova za uspešno funkcionisanje slobodne zone.

U narednom periodu tražiće se nove lokacije za proširenje Slobodne zone Pirot, vodeći se novim savremenim modelima koji postoje u Evropi i kod nas.

Izjava Zorana Petrovića, izvršnog direktora Slobodne zone Pirot za “TV BELLE AMIE” 03.02.2022. godine
Očekujemo još bolje rezultate u 2022. godini
Očekujemo još bolje rezultate u 2022. godini

NAJNOVIJE VESTI

Izuzetno zapažen nastup Slobodne zone Pirot u Solunu
11.04.2024.
Izuzetno zapažen nastup Slobodne zone Pirot u Solunu
Nastavljamo sa infrastrukturnim radovima
02.02.2024.
Susret sa predstavnicima japanskih kompanija u Nišu
Predstavnici Slobodne zone Pirot na koktelu Uprave

Predstavnici Slobodne zone Pirot na koktelu Uprave

Poseta predstavnika Ambasade Grčke
10.11.2023.
Poseta predstavnika Ambasade Grčke