Logo Slobodne zone Pirot
Nikole Pasica b.b., 
18300 Pirot, R. Srbija
(+381) 10 215 0 074
English version of the site

03/09/2021

Uspešno sprovedena resertifikaciona provera implementiranih standarda

Na završnom sastanku održanom 03. septembra 2021. godine u Slobodnoj zoni Pirot, proveravački tim iz JUQS-a, Dragan Krstić i Dušica Stanković, je konstatovao da je uspešno sprovedena resertifikaciona provera standarda SRP ISO 9001:2015, SRPS ISO14001:2015 I SRPS ISO 45001:2018.

Prilikom provere svih organizacionih delova Slobodne zone Pirot, nije zabeležena nijedna neusaglašenost. Od strane proveravačkog tima data je preporuka da se dalji razvoj integrisanih sistema menadžmenta vrši u korelaciji sa razvojem IT sistema i digitalizacijom usluga.

Slobodna zona Pirot nastavlja sa primenom standarda u pogledu kvaliteta pružanja usluga, brige o životnoj sredini, zdravalja svojih zaposlenih i bezbednosti na radu kao i sa automatizacijom procesa sa ciljem povećanja efikasnosti usluga.
Uspešno sprovedena resertifikaciona provera implementiranih standarda
Uspešno sprovedena resertifikaciona provera implementiranih standarda
Uspešno sprovedena resertifikaciona provera implementiranih standarda

NAJNOVIJE VESTI

Poseta delegacije iz Stare Zagore
06.06.2022.
Poseta delegacije iz Stare Zagore
Panel diskusija o Zonama na međunarodnom naučnom skupu u Subotici
24.05.2022.
Panel diskusija o Zonama na međunarodnom naučnom skupu u Subotici
Očekujemo još bolje rezultate u 2022. godini
13.04.2022.
Potpisan Memorandum o razumevanju sa Slobodnom ekonomskom zonom ALAT iz Azerbejdžana
O rezultatima poslovanja, pogodnostima i digitalizaciji
21.03.2022.

O rezultatima poslovanja, pogodnostima i digitalizaciji