Logo Slobodne zone Pirot
Nikole Pasica b.b., 
18300 Pirot, R. Srbija
(+381) 10 215 0 074
English version of the site

01/07/2021

Predstavljena Slobodna zona Pirot na poslovnoj konferenciji na Jahorini

Na poslovnom okupljanju pod nazivom "GLOBAL BUSINESS EXECUTIVE RETREAT 2021" održanom na planini Jahorina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, u periodu od 1. do 4. jula 2021. godine, u okviru panela „SLOBODNE ZONE – Stvaranje osnova za privlačenje investitora“, predstavljena je Slobodna zona Pirot kao uspešan primer.

Na panelu su učestvovali: Staša Košarac, Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Zoë Harries, viši savetnik za FDI i posebne ekonomske zone i direktor projekta Svjetske organizacije za slobodne zone, Branimir Muidža, predsednik Veća stranih investitora u BiH, Mahir Selimović, direktor, Slobodna zona HOLC, BiH, Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja i Vladan Stojanović, saradnik na projektima Slobodne zone Pirot.

Konferencija je okupila 100 učesnika iz poslovnog sveta iz više od 20 zemalja (Zapadna Afrika, zemlje Zaliva, zemlje Evropske unije, Turske, Kine i regijona Balkana), predstavnike privatnog i javnog sektora, predstavnike međunarodne zajednice, organizacija i poslovnih udruženja.

Nakon panela, na poziv ministra Košarca, održan je sastanak na kome je najavljena poseta Slobodnoj zoni Pirot ministara trgovine BiH, privrede Vlade Republike Srpske i Federacije BiH.
Predstavljena Slobodna zona Pirot na poslovnoj konferenciji na Jahorini
Predstavljena Slobodna zona Pirot na poslovnoj konferenciji na Jahorini
(Fotografije preuzete od www.fic.ba)

NAJNOVIJE VESTI

Poseta delegacije iz Stare Zagore
06.06.2022.
Poseta delegacije iz Stare Zagore
Panel diskusija o Zonama na međunarodnom naučnom skupu u Subotici
24.05.2022.
Panel diskusija o Zonama na međunarodnom naučnom skupu u Subotici
Očekujemo još bolje rezultate u 2022. godini
13.04.2022.
Potpisan Memorandum o razumevanju sa Slobodnom ekonomskom zonom ALAT iz Azerbejdžana
O rezultatima poslovanja, pogodnostima i digitalizaciji
21.03.2022.

O rezultatima poslovanja, pogodnostima i digitalizaciji