Logo Slobodne zone Pirot
Nikole Pasica b.b., 
18300 Pirot, R. Srbija
(+381) 10 215 0 074
English version of the site


OSNIVA

ČI I AKCIONARI ZONE


Slobodna zona Pirot, organizovana je kao akcionarsko društvo čiji je većinski vlasnik kompanija Tigar a.d.

 

Inicijatori osnivanja Slobodne zone Pirot  1996.god. su dvanaest privrednih subjekata sa teritorije opštine Pirot, od kojih su sredstva i zemljište kod osnivanja privrednog društva  udružili:

  • Tigar a.d.
  • Opštine Pirot
  • HK Progres
  • Inos Niš

 

Od osnivanja do danas  dolazilo je do izmena u vlasničkoj strukturi, s tim da je većinski vlasnik uvek bio Tigar ad.

 

Slobodna zona Pirot je jedan od prvih primera javno-privatnog partnerstva u privredi Republike Srbije, s obzirom da je tada Opština Pirot, sada Grad Pirot  postala  akcionar Slobodne zone.

ORGANI UPRAVLJANJA


Upravljanje i rukovođenje Slobodne zone Pirot ad, definisano je Osnivačkim aktom Slobodne zone Pirot, Statutom  i važećim Zakonom o privrednim društvima:

  • Skupština - vrhovni i najviši organ upravljanja Društva. Skupstinu Drustva čine  akcionari Društva.
  • Nadzorni odbor - je organ upravljanja društva od 7 članova, izabranih od strane Skupštine Društva.
  • Izvršni direktor, koga bira Nadzorni odbor

IZVRŠNI DIREKTOR


Zoran Petrović

Izvršni direktor Slobodne zone Pirot

Rođen u Pirotu 1956. godine. Po zanimanju diplomirani mašinski inženjer.

 

Od 1983. do 1997. godine radio u  fabrici  alatnih mašina Sarlah Pirot, a od 1997. do 2001. godine radio  u fabrici obuće Tigar ad.  Nakon prvih godina u konstruktorskom inženjerstvu, obavljao brojne rukovodeće poslove u ovim kompanijama

 

U Slobodnoj zoni Pirot ad je od njenog osnivanja, a od 2001. do 2021.godine u Slobodnoj zoni Pirot obavljao poslove  Pomoćnika direktora.  Od juna 2021.godine imenovan na mesto Izvršni direktor Slobodne zone Pirot ad.

 

Najveći deo profesionalne karijere uspešno posvećen razvoju Slobodne zone Pirot ad i instituta slobodnih zona Srbije, kao instrumenta privrednog razvoja. Završio više obrazovnih studija u oblasti carinskog poslovanja. Koautor više stručnih elaborata i radova iz oblasti razvoja slobodnih zona Srbije i logistike. Učestvovao u radu više radnih grupa nadležnih ministarstava, privrednih komora, Uprave carine, Uprave za slobodne zone u oblasti izrade podzakonskih akata u vezi carinskog poslovanja.

Tokom rada, više puta nagrađivan za postignute rezultate rada. Društveno angažovan tokom čitavog radnog veka na različim aktivnostima od interesa za razvoj i unapređenje kvaliteta života u lokalnoj zajednici.

 

Živi u Pirotu. Otac jednog deteta.

NADZORNI ODBOR


Predsednik Nadzornog odbora Slobodne zone Pirot - Predrag Vuletić
PREDSEDNIK
Predrag Vuletić
Član Nadzornog odbora Slobodne zone Pirot - Pavle Anušić
ČLAN
Pavle Anušić
Član Nadzornog odbora Slobodne zone Pirot - Milan Ilić
ČLAN
Milan Ilić
Član Nadzornog odbora Slobodne zone Pirot - Aleksandar Ćirić
ČLAN
Aleksandar Ćirić
Član Nadzornog odbora Slobodne zone Pirot - Vladimir Ilić
ČLAN
Vladimir Ilić
Član Nadzornog odbora Slobodne zone Pirot - Milan Popović
ČLAN
Milan Popović
Član Nadzornog odbora Slobodne zone Pirot - Zlatan Kojić
ČLAN
Zlatan Kojić