Povezivanje potencijalnih partnera

Slobodna zona Pirot – Mesto ozbiljnog uspeha

Delegacija KRIB-a u Slobodnoj zoni Pirot

Uspešna saradnja sa kompanijom Mladost-turist AD

Članstvo u Poslovnom savetu Fakulteta za primenjenu ekologiju

Poseta kompanije “Uniprom” iz Crne Gore

Uspešna poslovna godina privredne komore Pirot

Predstavljeni programi podrške poslovanju

Slobodna zona Pirot kao primer dobre prakse domaćih i stranih investicija

Sprega obrazovanja, nauke i privrede u Komori Pirot