Poseta Tehnološkom parku u Krakovu

Učešće delegacije iz Pirota na trećem evropskom kongresu lokalnih samouprava

Poseta predstavnika WFZO Pirotu

Radionica WFZO u Beogradu

Poseta verifikacionih tima za društveno odgovorno poslovanje

Časopis BizLife objavio intervju sa dr Draganom Kostićem

Učešće na privrednom forumu u Makedoniji

Sastanak sa Organizacijom za industrijski razvoj Ujedninjenih Nacija (UNIDO)

Redovno zasedanje Generalne skupštine „BSCCI“

Prezentovan status projekta “Logistički centar Pirot”