Potpisan Ugovor o naučnoj i poslovnoj saradnji između Fakulteta za menadžment Zaječar i Privredne komore Pirot

Održan sastanak Programskog i Organizacionog odbora Međunarodne naučno – stručne konferencije „Regionalni razvoj i prekogranična saradnja“

Predstavljen rad na međunarodnom simpozijumu u Doboju

Odrzana druga nadzorna provera sertifikovanih IMS-a

Potpisan ugovor o saradnji sa firmom Pirteks iz Bugarske

U Pirotu održan seminar o primeni Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV

Održana sednica Grupacije slobodnih zona Srbije

Učešće na XXI konferenciji Slobodnih zona AFZA

Poseta Madridu

Dijalog privrednika i inspektora