Slobodna zona Pirot kao primer dobre prakse domaćih i stranih investicija

Sprega obrazovanja, nauke i privrede u Komori Pirot

Prva međunarodna konferencija u organizaciji Privredne komore Pirot

Delegacija Pirota na Konferenciji u Klermon Feranu

Učešće na investicionoj konferenciji u Teheranu

Potpisan Ugovor o naučnoj i poslovnoj saradnji između Fakulteta za menadžment Zaječar i Privredne komore Pirot

Održan sastanak Programskog i Organizacionog odbora Međunarodne naučno – stručne konferencije „Regionalni razvoj i prekogranična saradnja“

Predstavljen rad na međunarodnom simpozijumu u Doboju

Odrzana druga nadzorna provera sertifikovanih IMS-a

Potpisan ugovor o saradnji sa firmom Pirteks iz Bugarske